Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ergaa Mummicha Keenya Dr.Abiy Ahmed Ali Irraa

Ergaa Muumichaa.
~~~~

Lammiileen akkaataa yeroon gaafatuun qajeelfamoota yeroo muddamaa bahan hojiirra oolchuun qaamolee seera kabachiisan hojiisaanii si’oominaan akka raawwatan deeggarsa barbaachisaa ta’e gochuun hunduu gaheesaa akka bahu Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad waamicha dhiyeessan.

Dr Abiyyi karaa fuula Feesbuukiisaanii akka jedhanitti,yeroon kun yeroo rakkooleen garaa garaa walitti baayyatanii itti dhufan yeroo qormaataati.

Qormaanni kun hanga darbutti namni hunduu qoramuunsaa hin oolus jedhan.

Rakkooleen keenya furmaata argatanii hanga jireenya keenya idileetti deebinutti hundi keenya jireenya keenya akkaataa qormaata waliin walsimuu danda’uun turuu qabnas jedhan.

Akka yeroo nagaa sana waan hundi mijataadha jedhanii eeguun rakkinicha ni dheeressa malee hin dhiyeessu.

Labsiin Yeroo muddamaa labsames, yeroo rakkina gabaabsuufi yeroo furmaataa dhiyeessuufi.

Kanaafuu, lammiileen akkaataa yeroon gaafatuun qajeelfamoota yeroo muddamaa bahan hojiirra oolchuun qaamolee seera kabachiisan hojiisaanii si’oominaan akka raawwatan deeggarsa barbaachisaa ta’e gochuun hunduu gaheesaa bahuu qaba jedhan Dr Abiyyi.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: