Design a site like this with WordPress.com
Get started

Xumura Dubbii🇪🇹❤️

Adwaan kennaa qaalii hunda keenyaan dhugoomeefi hunda keenyaaf kenname waan ta’eef akka faaya gati-jabeessaatti ija mararsiifannaatiin ilaalla. Wantoota hedduudhaan hidhata dhabuu dandeenya; Adwaan wadaroo ta’ee walitti nu hidha! MM Dr Abiy Ahmed Ali

Abiy Ahmed Ali

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: