Design a site like this with WordPress.com
Get started

Makmaksaa Oromoota❤️

MAMMAAKSA OROMOO 

❤️. Humna qabaannan sagaliin lolu, dhabnaan sagalee tolu.

. Eeboo darbatanii jinfuu hin qabatan.

. Firri firatti gala jennaan mukti qottoo lagatti qajeelte.

. Firoomne jedhanii waraabessatti foon hin fe’atan.

. Gowwaan yoo itti kolfan waan kolfaniif se’a.

. Garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti.

. Gowwaan farda ergisaatiin boona.

. Hoolaan gaafa qalame samii arga.

. Hammaaranis hammaatanis dhuma hin ooltu.

. Hiriyaan wal hin amanne laga hundatti waliif kakata.

. Dhoksaan fanxoo hin fayyisu.

. Humnaan nyaataniif humna namaaf hin ta’u.

. Ijaa fi saree ganda hin lagan.

. Kan dhadhaa baqsite osoo jirtuu kan raafuu affeelte michiin dhahe.

. Korma dhugaan booratu biyyeen ija hin buutu.
.”
.
Itti fufa…

Ergaa dabalataaf
https://www.facebook.com/Abdiaminbakar/   Facebook Page keenya Follow Like Share godhuu hin dagatinaa❤️


  

https://twitter.com/AbdiAminBaker?s=09. Twittera keenya Follow godhaa.

https://youtube.com/@AbdiAminBakar?sub_confirmation=1 Youtube Channeli Keenyas Subscribe Nuf godhaa. ❤️

Maddaa Odeeffannoo
Linkiwwan Arman Gadii Hunda Like Follow Share godhaa

Facebook: https://www.facebook.com/Abdiaminbakar/

Telegram: @abdiaminbakhar
https://t.me/abdiaminbakhar

Twitter: https://twitter.com/AbdiAminBaker?s=09

Linked:https://www.linkedin.com/in/abdi-amin-bakar

Instagram:
https://www.instagram.com/abdi_aminbakar/

Flipoard: https://flipboard.com/@abdiaminbakar1?from=share&utm_source=flipboard&utm_medium=share

Medium: medium.com/@abdiaminbakar

Tiktok: tiktok.com/@abdiaminbakhar

Youtube: https://youtube.com/@AbdiAminBakar?sub_confirmation=1

VK : https://vk.com/abdiaminbakar

Website: https://abdiaminbakar.wordpress.com

Check out Abdi Amin Bakhar on #SoundCloud
https://on.soundcloud.com/rCEka

Galatoomaa Like Follow Commenti

Makmaksa Oromoota

https://www.instagram.com/abdi_aminbakar/

https://youtube.com/@AbdiAminBakar

https://twitter.com/AbdiAminBaker?s=09

Advertisement

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: