Design a site like this with WordPress.com
Get started

Goota Kaleessa Yaadachun

Goota kaleessaa yaadachaa isa har’aa jabeessina!
= = = = = = = = = =
Biyyi keenya gootota danuu kaleessaafi har’aa qabduun utubamtee kabajamtee jiraachaa jirti. Kanaaf ammoo gootota kaleessaa yaadachaa isaan har’aas cimsinee utubuun seenaa haaraa galmeessaa deemuu qabna!

Har’as gootota akka Abbichuu qabaachuu keenyaatti boonuu qabna! Biyyi keenya Itoophiyaan waan gootota qabduuf garbummaa diduudhaan Adwaatti Injifannoo warraa Adii irraatti galmeessuun Afrikaaf Ifa Bilisummaa labsuu dandeesseetti.

Har’as Abbichuun Afrikaanoonni Gidduu seentummaa warra lixaa malee carraa isaanii ofiin akka murteeffataniifi Badhaadhina isaanii akka mirkaneeffataniif hojii hojjeteen milkaa’ina gonfateera. Kanaaf Gooticha Abbichuun Goota Injifannoo Adwaa lammaffaa bara kanaa yoo jenne nurraa hin fokkisu!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: