Design a site like this with WordPress.com
Get started

Shaggooyyee Hararge

Shaggooyyee jaalalaa
~~~~~~~\\~~~~~~

https://youtu.be/pbUzyIg0RlM
Shaniin shaghooyyee,
Si malee hin toltuu,
Sittiin sirbuu fadhaa,
Daddafii naaf koottu,
Qalloo akka qalamaa,
Shaggee gooroo guutuu,
Bareedduu harargee,
Yaa takkittii intala ituu,
.
.
Atuu qalloo tanaa,
Maaltu si hanqate,
Fedhiin toos sumaa,
Onnee seente lootee,
Luuccaa rifeensa keetii,
Fashfash natti gootee,
Bareedduu harargee,
Onnee too na fuutee,
.
.
Bakki ati hin jirre,
Na roraasa qilleensi,
Mirqaana hin qabuu,
Na nyaata bineensi,
Koottu naan haasawii,
Dheebuu tee na baasi,
.
.
An mirqaana hin qabuu,
Bakka ati hin jirree,
Kuullee ija kuulaa,
Tan akka teetii garree,
Nyaatee hin dhugu,
Garaan koo si baree,
.
.
Barbaacha kee,
Bakka hunda deemaa,
Bareedduu teessoon,
Tee eeysuma,
Yaada kee hogguu,
Ofiiniin gungumaa,
.
.
Hundaan si gaafadha,
Karaarra dhaabbadhee,
Suma arguuf jacha,
Hedduun rakkadhee,
Lookoo akka aalaa,
Osoon suma argadhee,
.
.
Halkan leeylii,
Dhufeen si kaasaa,
Iddoon naaf beellami,
Yaada kee na raasaa,
Suutatti dhufeen,
Manaa si baasaa,
Abbaan kee loluus,
Manguddoo araarsaa,
.
.
Shanii teen baree,
Tan biraa hin hayyamuu,
Tan feete taatuus,
Qaamni koo mirqaanuu,
.
.
Loosha daaddaa tiyyaa,
Siitu na barsiisee,
Anaa joolleedhaa,
Siitu lulaa na buusee,
.
.
Hulaan mana keeysanii,
Sibiilaami mukaa,
Hin iyyitu natti,
Yoon olkaahe luka,
.
.
Si fudheen bada,
Halkan dukkana leeylii,
Yoo warri siin lole,
Koo na biratti gali,
.
.

Obsaan dubisaa?
Shaggooyyee harargee
….

#Shaggooyyee_Harargee
==============walaloo
Shaggooyyee xabachuuf
Bu’ee karaa harar
Yuubeedhaan naanneessaa
Hin hafurraa carar.
=========
Na bu’ii shaggooyyee
Calaqiftuu Aadaa
Mayrituu jaalalaa
Intala abbaa gadaa.
=========
An tanafiin dhufee
Baalee roobee ka’ee
Shaggooyyee xabachuuf
Qophaa’ee gad tahee
——————-
Barachuufin dhufee
An Aadaa harargee
Jaalalaf tokkummaan
Isaanirraa margee
Warra dhugaa beeku
Isaanumaan argee.
———————
Ibsituu akka aduu
Biiftuu oromiyaa
Haalani miidhagdaa
Hafuurri kee faayaa
Si wajjiin cabanaan
Ani taa’e caayaa.
——————
Sabboontu oromoo
Tan baha Oromiyaa
Ani sumaan yaadee
Dhufe fagoo irraa
Shaggooyyee si bu’un
Ko naaf gammachu arraa.
======
Itti fufa…

Abdi Amin Bakar/แŠ แ‰ฅแ‹ฒ แŠ แˆšแŠ• แ‰ แŠจแˆญ ุนุจุฏ ุงู…ูŠู† ุจูƒุฑ

ํ–ํšํงํญํจํจํญํš ํ€ํํํฎํฎํงํฒํš ํคํšํงํš ํขํซํซํšํญํญํข ํงํš ํ†ํšํฆํฆํšํœํกํขํขํฌํšํง ํŠํžํžํฌํฌํš ํŒํฎํซํšํฌํงํขํข?

ํŽํŸํขํŸ ํ€ํซํ ํšํœํกํฎํซํซํš ํฐํšํงํญํš ํจํ›ํ›ํจํฅํžํžํฌํฌi (ํ‡ํขํซํขํฒํฒํšํšํง) ํคํขํฒํฒํš ํšํซํ ํšํญํžํŸํขํง ํ†ํšํฆํฆํšํํํš.

ํ‘ํšํคํคํจํจ ํญํขํฒํฒํšํšํซํซํš ํ‘ํšํคํคํจํจ ํจํ›ํ›ํจํฅํžํžํฌํฌํš(ํ‡ํขํซํขํฒํฒํšํš) ํคํขํฒํฒํšํšํŸํขํง ํซํšํคํคํšํํกํšํš.
ํƒํกํขํฆํฆํš ํคํขํฒํฒํš ํขํญํญํข ํํกํขํขํฌํž ํƒํกํขํฆํฆํš ํกํขํซํขํฒํฒํš ํคํขํฒํฒํšํญํขํŸ ํ…ํฎํซํฆํšํšํญํš ํ›ํšํซํ›ํšํšํํž ํกํขํซํขํฒํฒํšํš ํคํขํฒํฒํš ํซํšํคํคํจํจ ํขํฌํšํš ํŸํฎํซํฎํญํฎ ํงํš ํ ํšํฆํฆํšํœํกํขํขํฌํš.

ํ€ํงํšํŸ ํ‡ํขํซํขํฒํฒํšํšํง ํงํšํŸ ํ›ํšํกํฎํซํซํš, ํ€ํงํข ํฒํจํจํงํขํง ํกํขํซํขํฒํฒํšํšํŸ ํ›ํšํกํžํง ํขํซํซํš ํ ํšํฆํฆํšํํš ํ˜ํคํง ํ€ํคํคํฎํฆํš ํ›ํžํžํคํšํฆํฎ ํํšํฆํจํจํญํš ํ›ํšํฒํฒํžํžํํกํšํŸ ํ‡ํขํซํขํฒํฒํšํšํง ํ ํšํšํซํขํขํง, ํกํขํง ํ›ํšํกํฎํŸ, ํ€ํงํข ํ‘ํšํคํคํขํงํš ํกํขํซํขํฒํฒํš ํคํขํฒํฒํš ํญํšํง ํขํงํงํข ํงํšํญํญํข ํกํขํฆํšํญํฎํŸํข ํญํšํง ํขํงํงํข ํํกํจํคํŸํšํญํž ํํžํžํฆํฎํฌ ํกํšํงํ ํšํง ํํšํงํํšํกํž ํŸํฎํซํฎํŸํขํง ํชํšํ›ํš ํฃํžํํกํžํžํญํขํง ํํกํขํฉํกํšํํกํžํž ํกํšํงํ ํš ํ‘ํšํ›ํ›ํขํขํง ํคํขํฒํฒํš ํงํšํŸ ํฅํšํšํŸํขํฌํฌํžํญํญํข ํŸํฎํซํฎํŸ ํฒํšํšํฅํš. ํ˜ํžํซํจํจ ํฌํšํงํขํง ํ ํšํฆํฆํšํํš,
Channeli You Tube Keenya #Subscribe godhaa Oddeeffannoo Adda adda isinif qoonnaa

YouTube keenyas Subscribe nufgodha
https://www.youtube.com/c/AbdiAminBakar

Facebook Page keenya Follow Like Share godha

Abdi Amin Bakar/แŠ แ‰ฅแ‹ฒ แŠ แˆšแŠ• แ‰ แŠจแˆญ ุนุจุฏ ุงู…ูŠู† ุจูƒุฑ

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: