Design a site like this with WordPress.com
Get started

Breaking 🇪🇹

Rakkoon mudate of eggannoo nama yaadachiisa hundafuu.

Balaliistonni_Xiyyaara Itoophiyaa magaalaa gudditti Finfinnee osoo gara buufata Xiyyaara Itoophiyaa deema jirani rafan.

Xiyyaarichi haala autopilot keessa ture kan gara 37,000 feet irratti akka inni hin deemne godhe.

Waan itti aanee ta’e daawwadhaa https://youtu.be/rLjiskc1-ec

Pilots of an aircraft of Ethiopian Airlines fell asleep on the way to Ethiopia’s capital Addis Ababa airport. The plane was in autopilot mode which kept it cruising at 37,000 feet. Watch what happened next #1THorizontal #Pilots #Airlines

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: