Design a site like this with WordPress.com
Get started

Jaalalan hin qoosin

Sii Jaaladha
Na jibbi yoo feete
argaa keeyyuu jedhi
Wanta jibba ibsu
hundumayyuu godhi
Na arrabsi feetuu
maqaa koos balleessi
Gochaa kiyya malee
maqaas naaf moggaasi
Narraa gorii darbi
karaa kees jijjiiri
Ani suman jaaladha
Atii na dhisiti deemi iddoo feete
Rabbii ko qabaa
Kaa bakkaa kee
Naa busuu nama
Na jaalatuu ❤️


Jaalalli waa
Hundaa akkaastii beekki

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: