Design a site like this with WordPress.com
Get started

Oduu Ammaatin

Gamtaan Afrikaa (AU) fonqolcha motummaa Wixata darbe Sudaanitti gaggeeffame hordofee biyyaattii sochiiwwan isaa hunda keessaa Ugguruun dhaga’amee jira.


Dhorkaan Gamtichi Sudaan irra kaa’e kun hanga mootummaan ce’umsaa sivilootaan gaggeeffamu bakka isaatti deebi’utti kan turdha jedheera.

AUn fonqolchi mootummaa Wixata gaggeeffame kun faallaa heera mootummaati jedhe.

Bara 2019tti Manni Maree Tasgabbiifi Nageenyaa Gamtaa Afrikaa Sudaan aangoo bulchiinsi mootummaa ce’uumsa sivilii hanga hundaa’utti gocha Gamtichaa hundarraa kan uggure.

Biyyattiin ammas taanaan daandiin muddamaa amma keessa jirtu keessa ittiin baatu tokkichi bulchiinsa siviliin hogganamu hundeessu ta’u eera.

Akkasumas Manni Maree Tasgabbiifi Nageenyaa Gamtaa Afrikaa namoota dhuunfaa fi gartuulee bulchiinsi sivilii akka hin hundoofne gufachiisan akka tarkaanfii adabaa irratti fudhatu beeksise.

Uummati Sudaan heerafi jaarmiyaalee biyyattiin gara dimookirasittii ceesisan qabachuu barbaadusaanii akka deeggaru ibsuun, Manni maree Waraana biyyatti garuu aangoo qondaalota siviliitti dabarsuu dadhabuu hime.

Manni maree Tasgabbiifi Nageenyaa Gamticha akka jedhutti, fonqolcha mootummaa Ebla 11, 2019 hordofee biyyattiin bulchiinsa mootummaa siviliin hogganamu hundeessu hanqatte jedhe.

OMM@

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: