Design a site like this with WordPress.com
Get started

Breaking News

“Gamtaa Awuroppaatti Komishinarri Michummaa Idil – addunyaa Yuttaa Urpilaayinan guyyaa kaleessaa MM Abiy Ahimadii fi qondaaltota olaanoo Itoophiyaa kaan waliin mari’ataniiru.

‘’Marii ijaaraa’’ taasisuu isaanii kan himan qondaalli kuni dhimma riformii siyaasaafi diinagdee akkasumas lolaafi rakkoo deeggarsa namoomaa irratti mari’achuu himan.

Torban darbe Hoogganaan imaammata alaa EU Hoseeph Boreel jila Yuttaa Urpilaayinaniin hoogganamu gara Itoophiyaa akka ergan ibsanii turan.

Adeemsi ijoo imala kanaas ‘’adeemsa siyaasaa hunda hammate akka eegalamu ergaa EU ifa ta’e’’ akka dabarsaniifi jedhan.

Komishinar Yuttaan marii Ministria Dhimma Alaafi I/Aanaa MM Dammaqaa Mokonniin waliin taasisaniin filannoo milkaa’aa biyyattiin taasisteef galateeffatu Ministeerri Dhimma Alaa ibseera.

Dabalataan, Gamtaan Awurooppaa sagantaa misoomaa isaa deebisee eegaluufi ajandaa riformii mootummaa akka deeggaru ibsuullee hime.

Waa’ee karoora marii biyyaalessaa gadi fageenyaan waliin mari’atuufi EU deeggarsa namoomaa gama qilleensaan taasisu kanneen Naannoo Amaaraa keessa buqqa’aniifis akkas geessisu gaafachuu ibse.

Gamtaan Awurooppaa qorannoo UN fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa bu’uura godhachuun Itoophiyaarratti qoqqobbii kaa’uf akka sochii eegalu kana dura ibseera.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: