Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dr Abiyyi AhmadMuummee Ministeera

Qormaanni hedduu dha. Garuu ni injifanna. Hattoonni Itoophiyaa akka hin malletti hatan, Hattoonni karaa hin taaneen Itiyoophiyaa waraanan hunduu ni badu. Itoophiyaan badhaadhina ni mirkaneessiti. Itoophiyaan itti fufti. Wareegama ni kafalla. Bakka qormaata keessa darbuun dirqama nutti tahetti ni qoramna, garuu Itiyoophiyaan ni injifatti. Injifannoon fuuldura keenya jira!

Dr Abiyyi Ahmad
Muummee Ministeera

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: