Design a site like this with WordPress.com
Get started

Muudama Godina Hararge Baha

Odeeffannoo Muudama Godina Hararge Baha
Muudamni Koree Qindeessituu Aanaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Godina Hararagee bahaa Ifoomeera.

1. Aanaa Cinaaksan

•Abdunasir Mahammad Bulchaa Aanaa•
•Taajuddin Abdukarim I/A Bulchaa
•Mahammad Jamaal I/G paartii
•Mahammad Abraham I/G Siyaasaa
• Zuleeykaa Haashim I/G Ijaarsaa

2 .Aanaa Jaarsoo

•Abduqadir Dasii Bulchaa Aanaa
•Fu’aad Ibraahim  I/A Bulchaa
•Sharaf Aliyyii I/G Paartii
•Bayyaan Mahammad I/G Siyaasaa
•Jowaraa Abdallaa I/Ijaarsaa

3,Aanaa Dadar

•Mahammad Ramadaan  Bulchaa Aanaa
•Fesal Aliyyii I/Bulchaa
•Maruwaan Mahammad I/G paartii
•Tamiimaa Ahimad I/G Siyaasaa
•Warquu Kiflee  I/G ijaarsaa

4,Bulchiinsa  Magaalaa Awwaaday

•Diinoo Again Kantiibaa
•AhmadNasir Abrahim I/A Kantiibaa
•Abiyyuu Tarreessaa  I/G paartii
•Aliyyii Husseen I/G Siyaasaa
•Abadir Abraahim I/G ijaarsaa

5,Bulchiinsa Magaalaa  Baabbilee

•Kadir Gannaa  Kantiibaa
•Ababaa Lammii  I/Kantiibaa
•Musxafaa UmarI/G Paartii
•Mahammad Jamaal I/G Siyaasaa
•Foziyaa Mahammad I/G ijaarsaa

6 .Aanaa Haramaayaa

•Dr.Aqil Usmaan bulchaa
•Dr Jamaal Mahammad I/Bulchaa
•Alim Baker I/G paartii
•Lammeessa Ayyaanaa  I/G Siyaasaa
•Muhadin Ahimad I/G ijaarsaa

7,Aanaa Baabbilee

•Taajuu Adam  Bulchaa
•Andinat Dababaa A/Bulchaa
•Malikaa Mahammad I/G paartii
•Xayiyib Kalifaa  I/G  Paartii
•Musxafaa Mahammad I/G ijaarsaa

8,Aanaa Meettaa

•Aliyyii Mahammad Bulchaa
•Mahammadnur Bakar  I/A Bulchaa
Maaruf Abdujabbaar  I/Paartii
•Gammachuu Soorii I/G Siyaasaa
•Iftuu Ziyaad I/G ijaarsaa

9/Aanaa Qumbii

•Suruur Abdusalam Bulchaa
•Mahammad Tofiq I/A Bulchaa
• Iliyaas Mahammad I/Paartii
•Mahammad Hassoo I/G Siyaasaa
•Adam Hussen I/G ijaarsaa

10,Bulchiinsa Magaalaa Dadar

•Maannoo Soorii  Kantiibaa
•Taajir Mummeed A/ Kantiibaa
•Iliyaas Shamshadin  I/G Paartii
•Sufiyaan  Yuuyyaa  I/G  Siyaasaa
•Helen Mahammad I/G Ijaarsaa

11,Aanaa Qarsaa

•Abdii Mahammad Bulchaa
•Saladin Yusuf I/A Bulchaa
•Jamaal  Jamaal  I/G paartii
•Mosisaa AbdisaavI/G Siyaasaa
•Shaamee  Abdosh I/G ijaarsaa

12,Aanaa Gooroo Muxii

•Jamaal Mahammad Bulchaa
•Ashrafaa yaasin  I/Bulchaa
•Abdii Mummad I/G paartii
•Safiyaa Abdallaa I/G Siyaasaa
•Mahammad Adam I/G ijaarsaa

13 Aanaa Kurfa Callee

•Badhaasaa Abduraman bulchaa
•Dr.Arab Ahimad I/A bulchaa
•Anwaar  Abraahim I/G paartii
•Dr.Ibsaa Bushraa  I//Siyaasaa
•Kumee Morkaa I/G ijaarsaa

14,Aanaa Malkaa Balloo

•Nuraddiin Mahammad Bulchaa
•Hayat Hassen A/A bulchaa
Usma’el Mahammad bI/G paartii
•Ziyaad Ahimad I/G Siyaasaa
•Abraahim Yusuuf  I/G ijaarsaa

15,Aanaa Gooroo Guutuu

•Amaddin Sufiyaan bulchaa
•Jafar Bakaroo I/A bulchaa
•Mahammaddin Suufii I/G paartii
•Aqilmaa Abduraman I/G paartii
•Mahammad Ziyaad I/G ijaarsaa

16,Aanaa Guraawaa

•Dachaas Xahaa  bulchaa
•Jamaala Mahammad I/A bulchaa
•Abrahim Mahammad  Durrii I/G Paartii
•Jaafar Abdishaa  I/G Siyaasaa
•Abdallaa Aliyyii I/Ijaarsaa

17 Aanaa Gursum

•RiyaadvAbdallaa bulchaa
•Biqilaa Lataa I/A Bulchaa
•Kaild Arab I/G paartii
•Bakrii Abdullaa I/G Siyaasaa
•Roodaa Ahmedsahi I/G ijaarsaa

Aanaa Kombolchaa

•Aliyy Abraahim Bulchaa
•Maadii Aliyyii I/A Bulchaa
•Wardii Jamaal I/G paartii
•Ariif Mahammad I/G Siyaasaa
•Najahaa Zakariyyaa  I/G ijaarsaa

1.9 Aanaa Baddaannoo

•Ahamad Suufii Hassan bulchaa
•Uzeeyfaa Muktaar I/A bulchaa
•Jamaal Sammaan I/G Paartii
•Adinaan Rashiid I/G Siyaasaa
•Sabboontuu Abraahim I/G ijaarsaa

20,Bulchiinsa Magaalaa Haramaayaa

•Mul’ataa Bushraa Kantiibaa
•Dr.Ibsaa Abraahim I/A Kantiibaa
Amaan Abraahim I/G Paartii
• Zannubaa Umar  I/G Siyaasaa
•Feysal Naasir I/G ijaarsaa

21,Aanaa Miidhagaa Tolaa

•Abdishaa  Abraahim bulchaa
•Mahammad Abdallaa I/A bulchaa
•Mubarak Adam I/G paartii
•Anisaa Isaaqoo I/G ijaarsaa
•Zuwaaliyaa Mahammad I/G ijaarsaa

22,Aanaa Fadis

•Sozit Mahammad Bulchaa
•Abdusabur Mahammad I/A bulchaa
•Adam Aliyyii I/G paartii
•Mahammad Arif Abdulqaadir I/G Siyaasaa
•Gaashaw Zallaqaa I/G ijaarsaa

23,Aanaa Mayyuu Mulluqqee

•Mahammad Bakrii Bulchaa
•Ahimad Kalifaa Ahimad I/A bulchaa
•Nabiyaa Mahammad I/G paartii
•Taajuu Mahammad I/G Siyaasaa
Boontuu Ahimad I/G ijaarsaa

24 ,Aanaa Gola Odaa

•Alii Mahammad Bulchaa
•Ahimad shek Mahammad I/A bulchaa
•Asaffaa Abdisaa I/G paartii
•Dasii Mahammad I/G Siyaasaa
•Diinee Abraahim I/G ijaarsaa

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: