Design a site like this with WordPress.com
Get started

Addee Sara Hassen Adem

“Namni oggaa lafa kanarra jiraatu ofiisaa qofaaf ta’uu hinqabu”

Aadde_Saaraa_Hasan_Adam

Keessummaan Bariisaa Sanbataa Hagayya 1 bara 2013 haadha qabeenyaafi tola ooltuu yoo ta’an, erga biyya alaa waggoota 15f jiraatanii booda biyyatti deebi’an; Aadde Saaraa Hasan Adam. Isaanis yaadota hedduu nuu qoodaniiru.

  • Agroo Indastirii Sabbataa keessatti haadha qabeenyaa Aannan Maamaa yoo ta’an hojichi daran dadhabsiisaa ta’uu,
  • Qonnaan bultoonni kuma 10 ol ta’an aannan dhiheessaafii fayyadamaa jiraachuu,
  • Gatiin aannanii kan qaala’e warshii warshaa aannanii qaban isheedhuma jirtu walharkatti waan qabaniif ta’uu, – Hojicha keessatti dubartummaafi Oromummaan qormaata isaanii turuu,
  • Hojii Biznasii kanneen akka taayilsii lafaa raabsuu, meeshaalee omisha aannaniif ta’an akkasumas kan hospitaalaa alaa galchuufi kkf namoota waliin sheeriidhaan hojjechaa jiraachuu,
  • Fedreshinii ATileetiksii Itoophiyaa keessatti koree raawwachiidtuu hojii ta’uusaanii,
  • Mana Maree Daldalaafi Dameesaa Finfinneefi naannawaashee keessatti Ittaantuu Walitti Qabduu Boordii ta’uun hojii hedduu hojjechaa jiraachuusaanii,
  • Tolaooltummaadhaan ammoo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa qarshii miliyoona 11n ijaarsisuusaanii, qonnaan bultootaafi dargaggoota naannawaa Sabbataa dhaabbiidhaan gargaaraa jiraachuusaanii, buqqaatoota Oromoo Naannoo Somaaleef manneen 20 ol ijaaruusaanii, daa’imman kaansariidhaan dhukkubsatan 60 ol gargaaraa jiraachuusaaniifi kkf nuu kaasaniiru.

πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡

Hubachiisa: Dabalata Odeeffannoo Qulqulluu, Biyya keessa fi Biyya Alaas ni argattuu, Barnoota Midiyaa Hawasaa adda adda argachuufis;

Teelegraama keenya:https://t.me/abdiaminbakar

Yuutyuubii keenya Subscribe nufgodhaa https://youtube.com/c/abdiaminbakar

#Subscribe godhaa
Yuutub Channel 2 https://youtube.com/channel/UCcBGKeV8FcvFEVkZdKxlN-w

Marsariitii https://www.facebook.com/Abdiaminbakar/

Websayiti keenya:http://abdiaminbakar.simplesite.com/

Websaiti keenya:https://abdiaminbakar.wordpress.com

Websait: https://medium.com/@abdiaminbakar

Inistagiram keenya:https://www.instagram.com/abdi_aminbakar/

Twiitara Keenya:https://twitter.com/AbdiAminBaker?s=09

Guruphii keenya Join godhaa: https://www.facebook.com/groups/abdiaminbakarcnn/?ref=share

Follow, Like Share Commenti Facebook: Abdi Amin Bakar

Nu duukaa bu’aa nu hordofaa.

Yeroo maraa nu waliin waan taataniif isin galateeffanna.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: