Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dhamsa Bultii

Dhamsa_Haati_Gaariin_Intala Isheetif Dhamte Keessa?

ILAAMEE INTALA KO
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Kamisa heerumanii
Jimaata galuun kolfa
Argaa namaa balleessa
Akka dhukkuba golfaa
«««»»»»»»»»»»»»»»»
Bultiin hin jijiiramu
Akka dallaa loonii
Bulees hin alaa’u
Akka nyaata foonii
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
lIma Abbaa qabeenyaa
Yoo ta’es ilma mootii
Utuu kol..kol… jechaa
Hin bayin mana kootii
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Gorsa koo dhaggeefadhu
Tarii bor si fayyadaa
Qaroominaan nyaatamtee
Hin gatin safuuf aadaa
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Jaalalli duruma dur jira
Waanti haaraan hin baane
Anis jaalladheen darbee
Garuu akka kee hin taane
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Dhiira kudhan jijjiree
Kukkutee hin ganne safuu
Facebook’s fayyadamee
Sa’atii 9n hin rafuu
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Atis mee yaa dhala koo
Waanti ani siif dhaamuu
Cabdee karaatti hafuukee
Dhugaa Rabbiiti hin fedhu!
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Fuula Adda Addaa ilaaltee
Of hin kukkutin tiruu
Dhiira kudhan jijirteef
Abbaan manaa kudhan hinjiru.
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Dhira tokko jaalladhu
Abba ilma siif ta’aa
Isuma jabeeffadhu
Dhiirri dhiruma ta’aa
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Walittiis hin dabalin
Akka biqila garbuu
Sila dubarti ammaa
Ijji Jaraatu hin arguu
πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž
Na dhageesse dhala ko
Kanin amma siif dhaamu
Yoo dhaga’uu diddemmoo
Sheexanni siyaa waamuu!!!! Maddi:-Facebook Abdi Amin Bakar

➑Mee isiniis akkanatti wal gorsaa shamarran.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: