Guyyaan Kun Hiree Guddaa Rabbin Ummata Muslima Badhaase, Guyya kana Itti Fayyadamu baannan Khasarree. Warra irra Fayyadamu nuhaa godhuu

Ayyanni kun Hiree Guddaa Kan Rabbiin Ummata Muslima Badhaasedha,Itti Haa Fayyadamnu, Namoottan Rabbin Hiree Tolche Guyya Kabajama kanaan Gehe hundi Guyya Kana Irra haa Fayyadamnu? Yaa Rabbi of nuu beeysisii of nu Hubachiisii Warraa Of Beekhuu Wajjiin nuu taasisii Jiruu Addunyaa tanarrati Waan Dhufnef Nu beeysisi Karaa Diriiraa sittii nuu geessuu Irraattii Nuu Jiraachisii Faana … Continue reading Guyyaan Kun Hiree Guddaa Rabbin Ummata Muslima Badhaase, Guyya kana Itti Fayyadamu baannan Khasarree. Warra irra Fayyadamu nuhaa godhuu