Design a site like this with WordPress.com
Get started

BREAKING NEW


Hima didduun du’a hin diddu akkuma jedhamu sana, Juuntaan waamicha dhukaasa dhaabuu kennameef diduudhaan hidhattoota ishee rasaasaa fi boombiiwwan Raayya ittisaarraa hafte kan ciccittee madooftee fi dhiituufillee humna hin qabnee fi daa’imman rasaasa kaartaa 6 qofa itti kennuun naannoo Amaaraatti qajeelchuun kan bobbofte humni addaa naannoo Amaaraa dhukkeetti ishee dabaleera.

Kanneen waraanaaf dhufan hunda kabaja booji’amuullee osoo hin argatiin dhukkeetti dabalamte jedha odeessi amma arganne!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: