Design a site like this with WordPress.com
Get started

Isini Wajjin Jirra

Abadaan.

Akkumma Gaafa Mosooloni Akkumma Gaafa Xaaliyaanii Ameerikaa fi Jeo Bideniis Ni Injiffannaa Shakkii Tokko Malee .


Gootatu Bishaan Jennaata Dhugaa Addunyaan irraa jiraanuus kuniis Kan Abbaa Injiffaatteetti fi kan nama Jabaatti.Jabaan garuu abbaa dhugaa qabu kan loluutu nama malee kan injiffaatu dhugaa fi haaqa nuttis haaqa qabna dhugaa qabna kanaf injiffanna .kanaan booda yeroon Ameerikaan kophaa ishee hooggantuu fi Mootummaa Addunyaa ittii tatee murtee murteessituu dhumaatee jiraa akkuma amalaa keenya akkuma aadaa keenya’ akkuma gootummaa keenya soodaa fi shakkii tokko malee akkuma Xaaliyaanii Ameerikaas jilbifaachifnee addunyaa irraatti raajjii muli,ifna kana immoo itti beekna kan nuh barbaachisuu Ijjaannoo fi tookkummaa cimsachuu jabbeeffachuu

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: