Design a site like this with WordPress.com
Get started

Oduu Gaddaa

퐎퐝퐮퐮 퐀퐦퐦퐞퐞

Chaayinaatti sababa haala qilleensaa hamaatiin namoonni fiigaa turan 21 du’an

Chaayinaatti Sababa haala qilleensaa hamaatiin atileetiksoonni fiigaa turan 21 du’aniiru.

Kaaba lixa Chaayinaatti dorgommii fiigichaa gaara irratti gaggeeffameen haala qilleensaa rakkisaa uumamee tureen yoo xiqqaate namoonni 21 du’uun isaanii dhaga’ameera.

Balichi kaleessa Bulchiinsa Chaayinaa Gaansuu jedhamuu fi bakka hawwata turistii ‘Yeloo Riivar Istoon Forest’ jedhamutti ture kan qaqqabe.

Bubbee hamaa fi rooba cimaa bakka sanatti muudateen namoonni dorgommii fiigicha dheerina km100 irratti hirmaachaa turan hedduun miidhamaniiru jedhame.

Fiigichicharratti namoota hirmaatan keessaa 172 kan ta’an achi buuteen isaanii dhabamuu hordofees dorgommichi adaan citeera.

Maddi:-BBC

#Hubachiisa: Dabalata Odeeffannoo Qulqulluufi Barnoota Midiyaa Hawasaa adda adda argachuuf;

Teelegraama keenya:
https://t.me/abdiaminbakar

Yuutyuubii keenya https://youtube.com/channel/UCfNWzAsd9sAsuQGv7QYErqA

Subscribe godhaa
Yuutub Channel 2 https://youtube.com/channel/UCcBGKeV8FcvFEVkZdKxlN-w

Marsariitii https://www.facebook.com/Abdiaminbakar/

Websayiti keenya http://abdiaminbakar.simplesite.com/

Twiitara Keenya https://twitter.com/AbdiAminBaker?s=09            Nu duukaa  bu’aa nu hordofaa.

Yeroo maraa nu waliin waan taataniif isin galateeffanna.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: