Oromoon Lukkuu/Handaaqqoo miti tan waan argatte facaaftee guurtu!Waan harkaa qabnu jabeeffachuun gaariidha jechumaafi!

Oromoon Lukkuu/Handaaqqoo miti tan waan argatte facaaftee guurtu!

Waan harkaa qabnu jabeeffachuun gaariidha jechumaafi!

Published by abdiaminbakar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: