Duula Na Filadhaa Partii Badhaadhina

Duula Na filadhaa
paartii Badhaadhina

Kabajamoo Obbo Eskinder Aliye
Duulli Nafiladhaa Paartii Badhaadhinaa gaggeeffamaa ture Karaa miidhagina qabuun xummuree gala jira.
Ummata koo hangaa walti deebinu, ammaf nageyaan naa tura.

Published by abdiaminbakar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: