Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dhamsa Muummichaa

Dhaamsa_Muummichaa !!

“Adeemsi filannoo marsaa ja’affaa baranaa bilisa, haqa-qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta’uuf murannon hojjachaa jirra.

Walga’ii hoggantoota mootummoota naannolee fi Boordii Filannoo yeroo darbe waliin geggeessineen, buufataaleen filannoo hafan akka banaman, wantonni hin xumaramin akka xumura argatan akeekuun keenya ni yaadatama. Har’a walga’ii itti aanu teenyee adeemsa ture gamaaggamneerra.

Filannoon agarsiistota ijaarsa aadaa dimokiraasii keessa isa tokko; adda addummaan rasaasaan osoo hin ta’in kaardii filannottin adeemsa itti furmaata argatu.

Karaa filannoo lammiileen qaama amanan gara guutuun filachuuf, akkasumas adeemsa dimokiraasii ijaaruuf hirmaanna hoo’aa taasisuuf carraa ni argatu.

Filannoon as dhufaa jiru kun Itoophiyaa fuulduratti kan furguggeessu waan ta’eef, waliin taanee itti gaafatamummaa akka lammiitti qabnu ba’achuu qabna. Bor murteessuuf, har’a galma’aa!”
Kabajamoo Dr. Abiyyi Ahimad
Muummee Ministeeraa

Yaada Furmaata Filannoo Marsa 6ffaa

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: